J&T Jobs

บริษัท  เจ  แอนด์  ที  เวลดิ้งซัพพลาย  จำกัด
กำลังเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีความสามารถ และรักความก้าวหน้าในอาชีพ ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรา และก้าวไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

สวัสดิการของบริษัทฯ :
ประกันสังคม, ประกันหมู่ AIA, โบนัสประจำปี, ปรับค่าจ้างประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, ส่วนลดสินค้าบริษัทฯ, เครื่องแบบพนักงาน, เงินช่วยเหลือพนักงาน, การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2806-6800
E-mail : jntweld@truemail.co.th

 
 • พนักงานขาย ( 3 อัตรา )

  - เพศชายหรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี การขาย, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ด้านสินค้าอุตสาหกรรม (หากมีความรู้ด้าน เครื่องเชื่อม, เครื่องตัด, เครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  - มีประสบการณ์ด้านการขาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง ในวงการฮาร์ดแวร์
  - หากมีพาหนะเป็นของตัวเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความรับผิดชอบสูง และมีบุคคลค้ำประกัน