J&T Products
น้ำยาตรวจสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน MT
     น้ำยาตรวจสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน SHERWIN DOUBLE CHECK ได้ผ่านการรับรองตามาตรฐานของ ASME ซึ่งเป็นน้ำยาตรวจสอบที่ถูก

ระบุเอาไว้ใช้สำหรับตรวจสอบ นิวเคลียร์, ยานอวกาศ, และเกี่ยวกับการทหาร นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมใช้กันย่างแพร่หลาย เช่น หอไอเฟล, งานโครง

สร้างของเครื่องบิน, และโรงนิวเคลียร์ ในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา

     คุณสมบัติ

1. ได้รับการยอมรับการสถาบันนิวเคลียร์ สถาบันเกี่ยวกับการบินและสถาบันเกี่ยวกับการก่อสร้าง

2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับของ QPL มาตรฐาน AMS 2644

3. ขั้นตอนการใช้ เพียงแค่ 2 ขั้นตอนง่ายๆ เท่านั้น

4. เหมาะสำหรับโลหะทุกชนิด